LOGIN om onze vaste lage prijzen te zien

Waarom Voorkappers?

Goedkoopste van Nederland
Snelle bezorging
Vaste lage prijzen
  Goede service

Privacy en Voorwaarden

Voorkappers streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Voorkappers voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een aanmelding of contactaanvraag, te kunnen behandelen heeft Voorkappers persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Voorkappers . Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Voorkappers ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Voorkappers uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Voorkappers verstrekt. Voorkappers streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Voorkappers kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Klikgedrag

Op de website van Voorkappers worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Voorkappers haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden; zie voor meer informatie hierover https://www.voorkappers.nl/service/cookies/ . Hiermee kan Voorkappers bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Voorkappers in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen of of de cookiemelding niet te accepteren. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Voorkappers verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Voorkappers, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.